អបអរសាទរ

រួចរាល់!

យើងខ្ញុំបានផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ និងព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់ 

OK

បែបបទស្នើសុំ

ខ្ញុំជាអតិថិជន ABA
0%

ឯកសារ(file)ធំបំផុត ត្រឹម 2.5MB

0%

ឯកសារ(file)ធំបំផុត ត្រឹម 2.5MB

0%

ឯកសារ(file)ធំបំផុត ត្រឹម 10MB

CAPTCHA image for SPAM prevention If you can't read the word, click here.

សំណួរសួរញឹកញាប់

សាខាដែលនៅជិតបំផុត

ដៃគូភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ

សូមកុំបារម្ភ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមិនមានអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធ។ ត្រង់នេះ មានដៃគូជាទីទុកចិត្តរបស់ PayWay ដែលអាចជួយឲ្យភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

BookMeBus

BookMeBus គឺជាប្រព័ន្ធកក់សំបុត្រធ្វើដំណើរតាមអនឡាញលំដាប់លេខ១របស់កម្ពុជា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ, តាក់ស៊ី, ទូក/កាណូត នោះក្រុមហ៊ុន BookMeBus អាចជួយបង្កើត ឬភ្ជាប់ PayWay លើវិបសាយ និង/ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ដើម្បីអាចទទួលទូទាត់តាមអនឡាញ។

Coolbeans

ជាស្ទូឌីយ៉ូដែលអាចគាំទ្រការភ្ជាប់វិបសាយ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃជាមួយ PayWay ឬថែមទាំងអាចជួយអភិវឌ្ឍជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃថ្មី ឬវិបសាយថ្មី ជាមួយការរចនា UI/UX ដ៏ទំនើប និងទាក់ទាញថែមទៀតផង។